Situs Togel online wahtogel merupakan penyedia layanan togel slot terlengkap di Indonesia dimana minimal deposit yang disediakan situs wahtogel sangat rendah yaitu 10 ribu rupiah setiap harinya. Kalian bisa bermain semua permainan slot dan togel menggunakan satu akun dengan cara daftar togel slot, situs togel online terbaik akan selalu memberikan penawaran menarik berupa besaran cashback dari situs togel macau. Jangan lupa langsung daftar melalui link berikut wahtogel dan dapatkan bonus cashback permainan situs slot habanero dan slot pg soft win rate tinggi

situs togel online resmi numbermonk wildbunchrehab petermortimer joemallahan ghabel bollywoodhush https://zipzip.id/ wahtogel wahtogel wahtogel togel slot gacor https://magicsecurity.id/ https://berasa.id/ wahtogel slot zeus wahtogel oryornoi naturalmarkeet mgjakartaselatan situs togel online togel slot agen togel online agen togel agen toto togel
Thêm nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2016

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hàng loạt chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 10 năm 2016 trong đó có nhiều nội dung liên quan đến quân đội và hoạt động của các bộ ngành.

Đề cao trách nhiệm bộ trưởng

Nghị định 123/2016 của Chính phủ, có hiệu lực từ 15/10/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, nêu rõ: tổ chức bộ máy của bộ được thực hiện theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chỉ thành lập tổ chức mới khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

Hoạt động của bộ phải được công khai, minh bạch, hiện đại hóa; đồng thời, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của bộ, bộ trưởng.

Nghị định cũng nhấn mạnh vấn đề trách nhiệm của bộ trưởng trong mọi hoạt động của bộ, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc bộ bảo đảm không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Tiền lương của Viettel phải công khai

Thêm nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2016

Nghị định 121/2016 của Chính phủ về việc thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) giai đoạn 2016-2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10, trong đó các quy định trên được thực hiện từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 31/12/2020, nêu rõ: Chính phủ thí điểm cho phép Viettel được giao ổn định đơn giá tiền lương (tính theo chỉ tiêu tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa có tiền lương) trong giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở đơn giá tiền lương thực hiện bình quân của giai đoạn 2011-2015 khi đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được giao.

Viettel có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước theo quy định; mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân và lợi nhuận thực hiện hằng năm phải cao hơn lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề ít nhất 3%.

Tiền lương của người quản lý doanh nghiệp được tính trong đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương thực hiện của công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Nghị định nêu rõ, quy chế trả lương được xây dựng bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện tạm ứng tiền lương, trả lương đối với người quản lý doanh nghiệp, người lao động theo quy định của pháp luật và quy chế trả lương của công ty.

Cấp cứu quá 4 giờ không được thanh toán

Công văn của Bộ Y tế hướng dẫn bổ sung thực hiện Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, có hiệu lực từ 1/10.

Theo đó, trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu, không qua khám chữa bệnh được chi trả tiền khám bệnh như sau: Nếu thời gian điều trị từ 4 giờ trở lên, thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định, không thanh toán tiền khám bệnh. Nếu thời gian điều trị dưới 4 giờ, được thanh toán tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật, không thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú.

Ngoài ra, công văn trên còn hướng dẫn một số nội dung khác, như thanh toán ngày giường bệnh điều trị nội trú; Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc bệnh viện/trung tâm y tế huyện; Tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã. Phòng khám đa khoa trực thuộc bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương: áp dụng giá dịch vụ y tế theo hạng bệnh viện đó…

Dân có quyền biết dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo

Thêm nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2016

Xem thêm:

Thông tư 20/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10/10.

Theo đó, tổ chức, cá nhân được quyền khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo thông qua hình thức: Mạng điện tử; hợp đồng; phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp dữ liệu.

Việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo qua mạng điện tử được thực hiện bằng cách cung cấp mã truy cập một lần, chỉ dẫn địa chỉ truy cập để tải dữ liệu, gửi tập tin đính kèm thư điện tử.

Việc khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu bằng hình thức hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu với tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

Mức thưởng cho vận động viên thể thao quân đội

Thêm nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2016

Có hiệu lực từ ngày 27/10, Thông tư 138 của Bộ Quốc Phòng quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao quân đội  được tập trung tập huấn và thi đấu.

Cụ thể, vận động viên các đội thể thao quốc gia lập thành tích tại các giải thi đấu sẽ được thưởng theo quy định mới, khi đạt huy chương vàng sẽ có mức thưởng như sau: Đại hội thể thao các nước thế giới: 75 triệu đồng/vận động viên; Giải thể thao quân đội các nước thế giới, châu Á: 50 triệu đồng/vận động viên; Giải thể thao quân đội các nước Đông Nam Á: 25 triệu đồng/vận động viên; Đại hội thể dục thể thao toàn quốc: 30 triệu đồng/vận động viên; Giải thể thao Vô địch quốc gia: 25 triệu đồng/vận động viên; Đại hội thể dục thể thao toàn quân: 10 triệu đồng/vận động viên; Hội thao thể thao toàn quân: 7,5 triệu đồng/vận động viên.

Tăng trợ cấp hằng tháng cho quân nhân

Thông tư 130/2016 của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, có hiệu lực thi hành từ 25/10, quy định:

Điều chỉnh tăng thêm 150.000 đồng/người/tháng đối với các đối tượng trên, tính theo công thức:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ 1/1/2016 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 12/2015 + 150.000 đồng.

Mức hưởng cụ thể theo số năm công tác sau khi đã điều chỉnh như sau:

- Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.535.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.605.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.674.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.743.000 đồng/tháng.

- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.812.000 đồng/tháng.

Các đối tượng được điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng kể từ ngày 1/1/2016.

Hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng ven biển

Nghị định số 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu có hiệu lực từ ngày 10/10 quy định: từ ngày 10/10, hỗ trợ khoán bảo vệ rừng ven biển tối đa bằng 1,5 lần so với mức bình quân khoán bảo vệ rừng phòng hộ theo quy định hiện hành;

Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 50.000 đồng/ha, chỉ thực hiện năm đầu tiên đối với diện tích mới khoán. Cá nhân, tổ chức được phát triển các thương hiệu sản phẩm kinh doanh có nguồn gốc từ môi trường rừng và hệ sinh thái rừng ven biển. Được bồi thường thành quả lao động, kết quả đầu tư khi Nhà nước có quyết định thu hồi rừng.

Thời gian nghỉ phép của quân nhân

Có hiệu lực từ 8/10, Thông tư 113 của Bộ Quốc Phòng quy định chế độ nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng hằng năm là 20 ngày (dưới 15 năm phục vụ); 25 ngày (từ đủ 15 đến dưới 25 năm phục vụ); 30 ngày (từ đủ 25 năm phục vụ trở lên).

Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng ở đơn vị đóng quân cách xa gia đình được ưu tiên nghỉ phép hằng năm như sau: Đóng quân cách xa gia đình từ 500 km trở lên hoặc tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, DK được nghỉ thêm 10 ngày mỗi năm.

Góc quảng cáo: Với sự đa dạng về các mẫu bàn làm việc “độc” như hình hạt đậu, hình tròn hay bầu dục...tuy lạ mắt nhưng lại rất tốn diện tích và dễ tạo góc chết. Tuy nhiên với mặt bàn gỗ hình chữ nhật cổ điển phủ Melamine như thế này của Nội thất 190 tổng thể phòng làm việc của bạn sẽ không hề bị phá vỡ mà cách trí nội thất cũng không bị tác động nhiều. Để hiểu rõ hơn về dòng sản phẩm mới này bạn tham khảo những mẫu bàn nhân viên của nội thất 190 mới nhất tại đây.

Đóng quân cách xa gia đình từ 300 km đến dưới 500 km; đóng quân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới cách xa gia đình từ 200 km đến dưới 300 km và đang hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,5 đến 0,7 hoặc tại các đảo hưởng phụ cấp khu vực hệ số từ 0,1 đến dưới 1,0 được nghỉ thêm 5 ngày mỗi năm.

Ngoài ra, một số quy định mới về cai nghiện bắt buộc, về công tác bảo vệ môi trường trong đó quy định cấp xã phải báo cáo tình trạng môi trường trên địa bàn hàng năm, tăng mức bồi dưỡng cho người tham gia tố tụng, quy định về đạo đức của kiểm toán viên…cũng sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2016.

Giới thiệu 

Công ty Luật Nhân Dân thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật độc lập, đã và đang khẳng định là một trong số những công ty tư vấn chuyên nghiệp tại Việt Nam, được các luật sư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm nhằm giúp cá nhân, doanh nghiệp giải quyết được gánh nặng pháp lý.

Đọc thêm »

Hỗ trợ trực tuyến

 Tư vấn hoàn toàn miễn phí

ĐT: 02462.587.666

Hotline: 0966.498.666

Địa chỉ liên hệ

ĐOÀN LUÂT SƯ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CÔNG TY LUẬT NHÂN DÂN

Địa chỉ: Số 16 - ngõ 84 - Phố Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Sau 3 năm bị bắt giam hoa ...

Theo Dân trí: Sau 3 năm bị bắt tạm giam 8h sáng nay trong ...

Tìm hiểu quy trình giải ...

Để đưa một vụ án hình sự ra xét xử cần trải qua nhiều giai ...

Những chính sách quan ...

Tăng lương hưu, trợ cấp; tăng mức phạt vi phạm giao thông, ...

Đổi số chứng minh nhân dân ...

Chưa nói đến chuyện cấp chứng minh nhân dân (CMND) theo mẫu ...

Bắt tạm giam Vũ Ngọc ...

Theo Dân trí đưa tin các cơ quan tố tụng, đặc biệt là TAND Tối ...

Những quy định mới của Nhà ...

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2016 trong đó ...

Scroll to top
Hosted by DomaiNesia - Sorry your website is suspended, please contact our Customer Supports
DomaiNesia Logo DomaiNesia Milky Way DomaiNesia Hills DomaiNesia Moon DomaiNesia Clouds

Luncurkan Aplikasi Web dengan Cloud VPS Berperforma Tinggi.
DomaiNesia Penyedia Web Hosting Terbaik di Indonesia, Kunjungi: www.domainesia.com/hosting
Cek & Daftarkan Nama Domain dengan Mudah, Kunjungi: www.domainesia.com/domain