Xây nhà trên đất lấn chiếm có được đền bù giải tỏa hay không và cần những loại giấy tờ gì? Trường hợp này cũng đã được quy định rõ trong Nghị định của chính phủ. Mời bạn theo dõi tại bài viết.

Câu hỏi từ bạn đọc:

Chúng tôi đang ở trên diện tích đất mà cách đây hơn 20 năm nó là sân chơi của khu tập thể. Những nhà thuộc diện như nhà tôi hiện nay vẫn chưa có sổ đỏ. Giờ khu tập thể cũ chuẩn bị được phá đi xây lại thành chung cư. Vậy gia đình tôi có được đền bù không, chúng tôi cần phải làm các loại giấy tờ gì?

Xây nhà trên đất lấn chiếm ở khu tập thể có được đền bù giải tỏa hay không?

Luật sư tư vấn:

Ở bài trước chúng tôi đã tư vấn cho bạn đọc về vấn đề đền bù giải tỏa trong trường hợp đất không có sổ đỏ, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục giải đáp vấn đề đền bù giải tỏa trong trường hợp nhà xây trên đất lấn chiếm ở khu tập thể.

Thứ nhất, việc bồi thường thu hồi đất đối với người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ – CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi, cụ thể như sau:

“Điều 13. Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất.

Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.”

Như vậy, nếu gia đình bạn không có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất nhưng có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì vẫn có thể được bồi thường về đất.

Thứ hai, gia đình bạn cần có các giấy tờ chứng minh chi phí các tài sản, công trình xây dựng và hoa màu gắn liền với đất để được hưởng đền bù. Ngoài ra, gia đình bạn sẽ được nhà nước hỗ trợ thêm chi phí tháo dỡ và di chuyển tài sản./.