Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài. Chúng mình cùng tìm hiểu về quy định này nhé.

Trước đây, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không phải là đối tượng được đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Tuy nhiên, theo luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động nước ngoài cũng thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHXH.

Đối tượng áp dụng

Theo như dự thảo Nghị định về đóng BHXH cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thì người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu được cấp giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, gấy phép hành nghề của cơ quan có thẩm quyền thì phải tham gia BHXH bắt buộc.

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể phải tham gia BHXH bắt buộc từ 1/1/2018

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thể phải tham gia BHXH bắt buộc từ 1/1/2018

Dự thảo này cũng đề cập rằng, những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên phải tham gia BHXH bắt buộc.

Nội dung của quy định

Như đã đề cập ở trên, nếu người lao động nước ngoài thỏa mãn được yêu cầu nên trên thì sẽ phải tham gia BHXH bắt buộc. Các chế độ của người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi tham gia BHXH bắt buộc sẽ tương tự như các chế đội mà các lao động Việt Nam đang nhận được khi tham gia BHXH.

Các chế độ này bao gồm: Chế độ bảo hiểm cơ bản gồm ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất.

Có thể bạn quan tâm: Những quy định về chế độ bảo hiểm thai sản mới nhất được áp dụng cho cả chồng và vợ mang thai, sinh con.

Mức đóng BHXH

Tiền lương tính đóng BHXH của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bao gồm: mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung theo quy định của Luật BHXH Việt Nam.

Mức đóng BHXH áp dụng hàng tháng đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là 8% tổng lương tính BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất. Người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 18% tổng tháng lương tính BHXH chi trả cho lao động, trong đó có 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 14 % vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Cũng theo Nghị định này thì người lao động nước ngoài tại Việt Nam có thể nhận trợ cấp một lần nếu thuộc một trong các đối tượng sau:

- Lao động hết hạn hợp đồng không làm việc tiếp;

- Lao động hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam nếu người đó có yêu cầu.

Nếu dự thảo này được thông qua thì Nghị định về đóng BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2018.

BHYT cũng là bảo hiểm bắt buộc của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

BHYT cũng là bảo hiểm bắt buộc của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngoài BHXH bắt buộc thì người nước ngoài làm việc tại Việt Nam còn được tham gia bảo hiển y tế (BHYT). Quyền lợi của người tham gia BHYT là được khám, chữa bệnh dưới sự hỗ trợ của Quỹ BHYT. Đối tượng tham gia BHYT là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Số tiền đóng BHYT của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam là 6% tiền lương ghi trên hợp đồng hàng tháng, trong đó, người lao động đóng 1/3 và người sử dụng lao động đóng 2/3.

Hiện tại, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam không bị bắt buộc tham gia BHTN.

Các bạn vừa tham khảo nội dung của dự thảo Nghị định về đóng BHXH bắt buộc cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Hy vọng bài viết này của vntuvanluat.com sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn.