Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng trợ cấp thất nghiệp là điều mà người tham gia bảo hiểm quan tâm. Bài viết sẽ cung cấp thông tin về chủ đề này.

Trong thời gian nghỉ việc mà chưa tìm được công việc mới thì tài chính luôn là gánh nặng hàng đầu của bất kỳ ai. Những lúc này thì dù là khoản trợ cấp nhỏ cũng có thể giúp ích được rất nhiều. Nếu bạn tham gia bảo hiểm xã hội (có kèm theo bảo hiểm thất nghiệp), bạn sẽ có được quyền lợi hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng quyền lợi này nhé.

Tiền bạc là nỗi lo hàng đầu của những ai chưa tìm được việc sau khi nghỉ làm ở công ty trước

Tiền bạc là nỗi lo hàng đầu của những ai chưa tìm được việc sau khi nghỉ làm ở công ty trước

Điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Để nhận được trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trừ trường hợp việc chấm dứt hợp đồng là trái pháp luật hoặc người lao động hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức hàng tháng.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (áp dụng cho người lao động ký hợp đồng xác định thời hạn và hợp đồng không xác định thời hạn).

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (áp dụng cho người lao động ký hợp đồng thời vụ hoặc các công việc có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng).

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm có:

Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ xin trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp không được quá 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày tính từ thời điểm nộp hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp trừ các trường hợp:

Nếu bạn chưa biết cách đóng bảo hiểm xã hội, hãy tham khảo tại Có thể đóng bảo hiểm xã hội dưới những hình thức nào?

Mức tiền, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không được quá 12 tháng

Thời gian được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không được quá 12 tháng

Mức tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính bằng 60% số tiền đóng bảo hiểm trung bình trong 6 tháng gần nhất tính từ thời điểm chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, mức tiền trợ cấp này không được quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động được tính lương theo chế độ Nhà nước và không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo Luật lao động đối với người lao động có chế độ lương do DN quyết định.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể là nếu người lao động đóng từ 12 tháng đến 36 tháng thì được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Nếu cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được cộng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Từ ngày thứ 16 tính từ thời điểm nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiện là thời điểm chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Các bạn hãy lưu ý những thông tin trên đây để nắm rõ quyền lợi của mình khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp nhé.

Bài viết được tổng hợp bởi vntuvanluat.com