HỎI: Doanh nghiệp tôi kinh doanh một số mặt hàng, để khẳng định thương hiệu cho riêng mình cũng như hình ảnh đại diện cho doanh nghiệp. Xin quý công ty hướng dẫn các bước đăng ký bảo hộ bản quyền logo của công ty ! Xin cảm ơn ban tư vấn !


Dịch vụ đăng ký bản quyền logo, Thủ tục đăng ký bản quyền logo, Đăng ký bản quyền logo

Chúng tôi xin trả lời như sau:

Logo, nhãn hiệu được hiểu là mẫu thiết kế đặc biệt theo dạng đồ họa và cách điệu hoặc theo dạng chữ viết để thể hiện hình ảnh của công ty. Để đảm bảo logo của doanh nghiệp mình không bị trùng hay nhầm lẫn với logo của doanh nghiệp khác các doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký bản quyền logo. Đây là lĩnh vực thuộc đăng kí sở hữu trí tuệ.

Các thủ tục cần thiết để đăng kí logo độc quyền

Theo quy định của pháp luật, thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa kéo dài khoảng 11 tháng.

Cụ thể Các bước đăng kí bảo hộ logo:

- Giai đoạn xét nghiệm hình thức (02 tháng). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đánh giá về chủ thể nộp đơn, phân nhóm và các thủ tục về mặt hình thức khác

- Giai đoạn Xét nghiệm nội dung đơn (09 tháng). Trong giai đoạn này, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá khả năng phân biệt của Nhãn hiệu đối với sản phẩm và dịch vụ xin đăng ký và khả năng tương tự gây nhầm lẫn với các quyền sở hữu công nghiệp đã được xác lập trước (như Đơn nhãn hiệu đã được nộp trước, Nhãn hiệu đã được đăng ký trước…); Nếu công ty bạn đang cần dịch vụ báo cáo tài chính thì tham khảo thêm dịch vụ của chúng tôi nhé.

- Về thông tin và tài liệu để nộp đơn Đăng ký Nhãn hiệu Những giấy tờ cần cung cấp: