Muốn thay đổi đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, cần phải làm thế nào? Nhiều doanh nghiệp do người nước ngoài đầu đâu chui vào VN, với một số ngành nghề cụ thể, và không được phép kinh doanh một số ngành nghề.

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Có một số doanh nghiệp nhờ người VN đứng ra thành lập công ty là nhờ họ làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Dưới đây chúng tôi sẽ chia làm 2 trường hợp, quý khách có thể tham khảo như sau; 

1. Nếu công ty, doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề sản xuất hoặc gia công:

Thì cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của công ty có vốn nước ngoài, các giấy tờ bao gồm:

2 Nếu công ty, doanh nghiệp muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh

Do là công ty nước ngoài nên muốn kinh doanh thêm, thì phải xin giấy phép kinh doanh của bộ thương mại( căn cứ vào nghị định 23, thông tư 09 về mua bán hàng hóa của công ty nước ngoài)

Hồ sơ bao gồm:

Ngoài ra còn phải thêm 01 bộ hồ sơ như nêu trên khoản 1 về thay đổi dự án đầu tư.

Hồ sơ bao gồm:

Hồ sơ sẽ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở, sau đó sở kế hoạch xin ý kiến của bộ công thương rồi mới cấp chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh hoặc gộp cả 2 làm 1.

Thủ tục ở mục 2 rất phức tạp, mất nhiều kinh phí và thời gian. Vì vậy quý khác nên nêu rõ là bổ sung như thế nào, căn cứ và tham khảo. Liên hệ với chúng tôi để được giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Luật sư: Vntuvanluat.com