Doanh nghiệp nào khi bắt đầu vào hoạt động đều cần có nội quy lao động. Để có nội quy lao động hợp lý, và đúng theo luật pháp ban hành thì dịch vụ tư vấn nội quy lao động của chúng tôi sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Tư vấn dịch vụ nội quy lao động

Dịch vụ nội quy lao động

Xây đựng nội quy lao động

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh – đơn vị xây dựng nội quy lao động theo các quy định của pháp luật lao động

Người sử dụng lao động lấy ý kiến của BCH công đoàn hoặc đại diện của người lao động về NQLĐ trước khi ký ban hành

Người sử dụng lao động ký quyết định công bố NQLĐ và thông báo công khai trong đơn vị.

Đăng ký nội quy lao động

Đối tượng áp dụng: các doanh nghiệp có sử dụng từ 10 lao động trở lên thì NQLĐ được đăng ký tại Sở lao động TBXH cấp tỉnh hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nếu doanh nghiệp đóng tại Khu Công Nghiệp.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và quy định của pháp luật lao động, doanh nghiệp xây dựng, ban hành nội quy lao động.

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động theo quy định tại Sở LĐ hoặc Ban QL các KCN.

Bước 3: Sở LĐ hoặc Ban quản lý các KCN hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng nội quy lao độngtheo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận, kiểm tra và thông báo đăng ký nội quy lao động cho doanh nghiệp.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận Thông báo đăng ký Nội quy lao động tại Sở LĐ hoặc Ban QL các KCN.

Thành phần hồ sơ

Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;

Quyết định ban hành nội quy lao động;

Bản nội quy lao động;

Các văn bản quy định có liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có)

Tác giả: vntuvanluat.com