Trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu chia tách. Để an toàn tuyệt đối trong quá trình này, bạn hãy đến với dịch vụ chia tách doanh nghiệp của chung tôi.

Dịch vụ tư vấn chia tách doanh ngiệp

Dịch vụ chia tách Doanh nghiệp

Các nội dung và công việc công ty chúng tôi cam kết thực hiện đối với các dịch vụ chia tách doanh nghiệp hoặc có thể tham khảo thêm đối với dịch vụ giải thể công ty doanh nghiệp.

I. Tư vấn các Quy định của Pháp luật:

1. Điều kiện về Chia / tách Công ty quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;

2. Về thẩm quyền ra Quyết định Chia/tách Công ty;

3.Thủ tục và phương thức phân chia tài sản Công ty;

4. Quyền của Người lao động theo quy định của Pháp luật Lao động;

5. Quyền lợi và Nghĩa vụ của Công ty bị chia / tách và Công ty mới;

6. Quá trình thực hiện và phương thức thực hiện chia / tách Công ty;

7. Xây dựng quy chế điều hành cho Công ty chia / tách và Công ty mới;

8. Tư vấn dịch vụ chia tách công ty và các dịch vụ có liên quan đến vấn đề luật pháp;

II. Soạn thảo và Hoàn thiện Hồ sơ chia/tách Công ty:

1. Quyết định về việc chia / tách Công ty- Theo mẫu;

2. Biên bản họp về việc chia / tách Công ty- Theo mẫu;

3. Giấy đề nghị đăng ký Kinh doanh – Theo mẫu;

4. Dự thảo Điều lệ Công ty – Theo mẫu;

5. Danh sách Cổ đông / thành viên Công ty- Theo mẫu;

6. Giấy ủy quyền – Theo mẫu;

7. Các giấy tờ khác có liên quan;

III. Đại diện thực hiện các thủ tục:

1.Tiến hành nộp Hồ sơ xin chia/tách tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2.Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;

3. Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu;

5. Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu Doanh nghiệp;

IV. Cam kết sau khi hoàn thành Dịch vụ:

1. Đảm bảo tính chính xác về Nội dung công việc;

2. Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;

3. Tư vấn miễn phí sau chia / tách Công ty; V. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

Ngoài các dịch vụ ưu đãi trên, sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ công ty chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ khách hàng một số dịch vụ ưu đãi:

- Giảm giá 10% cho dịch vụ tiếp theo mà bạn sử dụng;

Tác giả: vntuvanluat.com