Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài cần những hồ sơ và thủ tục gì? Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài bao gồm: 1 bản đề nghị giấy chứng nhận đầu tư. 2 báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư... và một số giấy tờ khác. Liên hệ với Vntuvanluat để được tư vấn miễn phí về thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài.

 

 Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài, Thành lập chi nhánh công ty

Quý khách có thể gọi đến dịch vụ tư vấn làm thủ tục thành lập chi nhành công ty nước ngoài tại Công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam bất cứ khi nào quý khách cần, chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí qua số máy:  0462.587.666.

I. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài :

Hồ sơ phải nộp: 03 bộ ( trong đó 01 bộ gốc) đối với dự án đăng ký, 08 bộ hồ sơ đối với dự án thẩm định; Cấp Giấy chứng nhận chi nhánh trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án đăng ký, 30 ngày làm việc đối với dự án thẩm tra.

II. Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài :

1. Tư vấn miễn phí hoạt động Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài;

2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các Thủ tục thành lập chi nhánh công ty nước ngoài như:

4. Phục vụ khách hàng sau khi thành lập

Sau khi thanh lý hợp đồng dịch vụ, công ty chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số các dịch vụ ưu đãi như:

Một vài dịch vụ về tư vấn đầu tư nước ngoài của chúng tôi như:

Tác giả: vntuvanluat.com