Để đảm bảo không còn các tình trạng doanh nghiệp quảng cáo tràn lan trên thị trường không đúng quy cách do không thể quản lý nổi. Từ ngày 1/01/2013, luật quảng cáo được quốc hội thông qua bắt đầu có hiệu lực. Nghĩa là các doanh nghiệp cần phải để ý đến việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời một cách khoa học và tạo môi trường kinh doanh công bằng.

Không thể làm méo mó thị trường

Việc quy định về hồ sơ cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời, các doanh nghiệp và các cơ sở ngành cần phải quan tâm bởi nó liên quan đến việc lập quy hoạch và quy trình xây dựng, phê duyệt trong tổng thế phát triển từng địa phương

Theo ông Đinh Quang Ngữ, chủ tịch hiệp hội Quảng cáo Việt Nam. Nói: hiện mới có khung quy hoạch chứ chưa có hướng dẫn, nếu nghị định không quy định rõ thì sẽ bị vướng ở các địa phương. Cần đưa thêm quy định về tổ chức đấu thầu quảng cáo ngoài trời, có thể áp dụng theo tuyến đường hay khu vực, khu phố để tránh tiêu cực trong cấp phép.

Ông cũng nói thêm: “Tránh tình trạng thích người nào thì gọi người đó hay các chỉ định có thể làm méo mó thị trường”

Chắc chắn sẽ nảy sinh “tình trạng đi cửa sau”, nếu sau ngày 1/01/2013 các quy hoạch này chưa ổn định và không được công khai. Vì thế cần phải công khai quy hoạch lên bản đồ điện tử để các nhà đầu tư nắm được, chứ không phải áp dụng bản đồ trích lục phối cảnh trên khổ A0. Việc quy hoạch có nên tính đến các vùng cấm, còn vùng không cấm thì được phép thực hiện

Vai trò của công ty tư vấn

Các doanh nghiệp cho rằng ở các nước phát triển, việc quy hoạch quảng cáo ngoài trời đã trải qua một thế kỷ. Vì vậy, các công ty tư vấn cần lưu ý,  nguồn tài nguyên cần được tính toán kỹ khi quy hoạch để khai thác hiệu quả.

Khó khăn trong quy hoạch là ở cách thẩm định, các yêu cầu và quy định hỗ trợ việc kiểm soát thị trường như:

Nếu quy hoạch không khoa học thị trường sẽ càng bát nháo, cơ quan quản lý không xử lý nổi mà lại không tạo được hiệu quả về nguồn thu từ các nhà đầu tư. 

Tăng mức phạt gấp năm lần nếu quảng cáo sai sự thật

Dự kiến mức phạt cho các sai phạm quảng cáo hàng hoá sẽ tăng gấp năm lần, lên 200 triệu đồng. Các mức xử phạt sẽ tăng mạnh và được đưa vào nghị định xử phạt riêng phục vụ cho công tác hậu kiểm.

Một số thay đổi trong luật Quảng cáo

- Cấm quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, thay vì trước đây luật Thương mại chỉ cấm rượu có nồng độ cồn từ 30 độ

- Cấm quảng cáo sữa cho trẻ dưới 24 tháng, sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ dưới sáu tháng, vú ngậm nhân tạo.

Điều chỉnh tăng diện tích quảng cáo

- Đối với báo in không vượt quá 15% tổng diện tích ấn phẩm (pháp lệnh quảng cáo trước đây quy định 10%)

- Đối với ấn phẩm tạp chí không vượt quá 20% (trước đây pháp lệnh không quy định).

- Đối với báo nói, báo hình quảng cáo không quá 10% tổng thời lượng phát sóng (pháp lệnh quy định 5%).

- Truyền hình trả tiền được quảng cáo không quá 5% (pháp lệnh không quy định riêng cho truyền hình trả tiền).