Điều kiện gì để thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài? Để thành lập văn phòng đại diện cần phải đảm bảo các vấn đề sau: Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp;  Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của thương nhân.


 Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện, Văn phòng đại diện, công ty nước ngoài

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại công ty chúng tôi :

1. Tư vấn miễn phí các vấn đề liên quan đến việc Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài như:

 2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

3. Công ty chúng tôi sẽ đại diện hoàn tất các thủ tục Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài cho khách hàng, cụ thể:

 4. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

- Sau khi công việc thành lập hoàn thành, công ty chúng tôi cam kết hỗ trợ Khách hàng các nội dung sau.

Tác giả: vntuvanluat.com