Bạn đang muốn tìm một dịch vụ đăng ký mã số mã vạch uy tín? Bạn thắc mặc thủ tục đăng ký mã số mã vạch được thực hiện như thế nào? Hãy đến với công ty chúng tôi, tự hào là doanh nghiệp đi đầu trong dịch vụ đăng ký mã số mã vạch chắc chắc sẽ làm hài lòng quý khách.


 

I. Hồ sơ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm gồm:

1. Bản đăng ký sử dụng đăng ký mã số mã vạch sản phẩm

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, thương mại hoặc bản sao Quyết định thành lập đối với các tổ chức khác;

3. Bảng Đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN;

4. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam (Mạng GEPIR).

II. Quy trình tư vấn đăng ký mã số mã vạch sản phẩm:

Khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm của Công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải cung cấp cho công ty chúng tôi một số giấy tờ sau:

1. Giấy đăng ký kinh doanh.

2. Tên danh sách sản phẩm chủ yếu.

3. Giấy ủy quyền cho Công ty chúng tôi.

Chú ý: Thời gian: 02 ngày cấp mã số tạm thời, 10 ngày cấp mã số chính thức.

III. Các dịch vụ ưu đãi cho khách hàng:

Khách hàng sử dụng dịch vụ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm của công ty chúng tôi sẽ được hưởng một số dịch vụ tư vấn miễn phí của công ty như:

1. Các luật sư của công ty chúng tôi sẽ kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng

2. Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc

3. Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc đăng ký mã số mã vạch sản phẩm, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu

Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

Đại diện lên cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ đăng ký mã số mã vạch sản phẩm cho khách hàng.

Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng

Nhận giấy chứng nhận đăng ký mã số mã vạch sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tác giả: vntuvanluat.com