ISO 9001-2008 là tổ chức gì? được thành lập khi nào và hoạt động ra sao? Nếu bạn có những thắc mặc đó và tìm một dịch vụ tư vấn ISO 9001-2008.Hãy đến với chúng tôi, công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn ISO 9001-2008 với  dịch vụ chuyên nghiệp và chi phí dịch vụ thấp nhất.

  

I. Giới thiệu dịch vụ tư vấn ISO 9001:2008

II. Lịch sử về ISO

III. ISO 9000 là gì ?

ISO 9000 là:

IV. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:

Lịch sử soát xét các phiên bản của bộ ISO 9000

Tên tiêu chuẩn

HTQLCL – Cơ sở & từ vựng

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) – Các yêu cầu

HTQLCL - Hướng dẫn cải tiến

V. Tổ chức nào cần xây dựng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001: 2008?

VI. Các yêu cầu cần kiểm soát của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008

1. Kiểm soát tài liệu và kiểm soát hồ sơ

Kiểm soát hệ thống tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài, và dữ liệu của công ty

2. Trách nhiệm của lãnh đạo

3. Quản lý nguồn lực

4. Tạo sản phẩm

5. Đo lường phân tích và cải tiến

Tác giả: vntuvanluat.com