Bạn đang cần tìm hiêu về thủ tục gia hạn giấy phép lao động? Chúng tôi có thể giúp bạn, hãy liên hệ ngay với công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Giải pháp Doanh nghiệp Việt Nam chúng tôi để được tư vấn chính xác nhất về điều kiện được gia hạn và hồ sơ gia hạn giấy phép lao động năm 2013.

Gia hạn giấy phép lao động, Thủ tục gia hạn giấy phép lao động, Giấy phép lao động

1. Các trường hợp được gia hạn Giấy phép lao động

Theo quy định pháp luật hiện hành, Các trường hợp được gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

(i)  Trường hợp người sử dụng lao động đã có kế hoạch và đang đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhận, nhưng người lao động Việt Nam chưa thay thế được và người nước ngoài đó không bị xử lý kỷ luật lao động theo quy định tại điểm b (Kéo dài thời hạn nâng lương không quá sáu tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng hoặc cách chức), điểm c (Sa thải) khoản 1 Điều 84 của Bộ luật Lao động đã sửa đổi, bổ sung.

(ii) Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc mà các công việc đòi hỏi quá 36 (ba mươi sáu) tháng theo một trong các hình thức sau:

-  Thực hiện các loại hợp đồng về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế;

-  Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng.

Theo đó:

Trước ít nhất 10 (mười) ngày nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Thời hạn gia hạn của giấy phép lao động phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp của người nước ngoài cho người sử dụng lao động được xác định trong hợp đồng lao động hoặc văn bản của phía nước ngoài cử người nước ngoài làm tại Việt Nam hoặc hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài.

Thời hạn gia hạn tối đa cho mỗi lần gia hạn là 36 (ba mươi sáu) tháng.

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động

a) Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, bao gồm:

(i) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Theo mẫu);

(ii) Bản sao hợp đồng học nghề được ký giữa doanh nghiệp với người lao động Việt Nam để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc văn bản để chứng minh đã thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo lao động Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 132 của Bộ luật Lao động để thay thế cho công việc mà người nước ngoài đang đảm nhiệm.;

(iii) Bản sao hợp đồng lao động;

(iv) Giấy phép lao động đã được cấp;

(v) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép nhà thầu…

(vi) Giấy giới thiệu cho người tiến hành thủ tục (Theo mẫu).

b) Đối với người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp, bao gồm:

(i) Đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đại diện doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam (Theo mẫu);

(ii) Văn bản để chứng minh người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp tiếp tục làm việc tại Việt Nam;

(iii) Giấy phép lao động đã được cấp;

(iv) Giấy phép hoạt động của hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;

(v) Giấy giới thiệu cho người tiến hành thủ tục (Theo mẫu).

c) Đối với người nước ngoài làm việc theo hình thức tại mục (ii) - điểm 1., bao gồm:

(i) Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của đối tác phía Việt Nam (Theo mẫu);

(ii) Bản sao hợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài;

(iii) Giấy phép lao động đã được cấp.

(iv) Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép nhà thầu…

(v) Giấy giới thiệu cho người tiến hành thủ tục (Theo mẫu).

3. Dịch vụ hậu mãi cho khách hàng:

Sau khi đã làm xong thủ tục gia hạn giấy phép lao động, Công ty Tư vấn Đầu tư và Giải pháp doanh nghiệp Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí như:

- GIảm 10% phí dịch vụ cho quý khách hàng cho những lần tiếp theo. Những dịch vụ khác của chúng tôi như: Dịch vụ cấp giấy phép lao động cho người nước Ngoài

- Cung cấp văn bản pháp luật miễn phí thường xuyên qua http://vntuvanluat.com

Tác giả: vntuvanluat.com