Các Doanh nghiệp muốn tìm hiểu xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa? Thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa? Hãy đến với công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ tư vấn và hoàn tất các thủ tục Xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cho Quý khách. Dịch vụ tư vấn xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa của công ty chúng tôi đảm bảo làm thủ tục nhanh chóng, an toàn với chi phí dịch vụ thấp nhất.

1) Thủ tục tiến hành xin giấy phép kinh doanh nữ hành nội địa:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh, Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa làm hồ sơ gửi đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để quản lý theo quy định pháp luật.

2) Hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Thông báo thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh;

- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành (có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành). Trường hợp người điều hành hoạt động lữ hành không phải là giám đốc DN, cần phải có quyết định bổ nhiệm cán bộ, ghi rõ chức danh và công việc phải làm. Quyết định bổ nhiệm này phải phù hợp với sơ đồ bộ máy của DN;

Phương án kinh doanh lữ hành nội địa, cần nêu rõ:

- Nhu cầu và mục tiêu thị trường;

- Thị trường mục tiêu: thể hiện rõ khu vực nào và loại khách nào, lý do;

- Các loại hình du lịch dự kiến phục vụ khách;

- Chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa

- Các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội: liệt kê các biện pháp cụ thể;

- Các biện pháp bảo vệ môi trường, bản sắc văn hóa và thuần phong mỹ tục: liệt kê các biện pháp cụ thể;

- Sơ đồ bộ máy tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận cấu thành: vẽ sơ đồ bộ máy tổ chức thể hiện rõ vị trí của người điều hành hoạt động KDLH của DN và các bộ phận chức năng; nêu rõ chức năng nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của DN, người điều hành hoạt động và các bộ phận cấu thành;

- Số lượng cán bộ, nhân viên;

- Số lượng và danh sách HDV đã có thẻ HDV du lịch;

- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ KD LHQT;

- Dự kiến kết quả kinh doanh lữ hành trong 2 năm đầu tiên.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Tác giả: vntuvanluat.com