Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và sản xuất đều cần có một giấy phép xả thải. Nhưng dường như những doanh nghiệp đó không am hiểu về lĩnh vực này mà vô tình xả thải bừa bãi gây không ít phiền toái cho doanh nghiệp mình. Dịch vụ cấp giấy phép xả thải của Vntuvanluat sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp bạn có đầy đủ hồ sơ về xin giấy phép xả thải.

 Dịch vụ cấp giấy phép xả thải

Thủ tục, hồ sơ giấy phép xả thải nước như sau:

1.Xin phép xả nước thải:

Chuẩn bị 2 hộ hồ sơ gồm:

2. Xin gia hạn giấy phép xả thải nước thải

Chuẩn bị 2 bộ hồ sơ gồm:

3.Xin thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả thải.

Chuẩn bị 2 bộ hồ sơ gồm:

4. Thời gian giải quyết

Bên cạnh việc xả thải, doanh nghiệp bạn muốn xây dựng cần phải có giấy phép xây dựng

Tác giả: vntuvanluat.com