Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm mang tên sâm: từ trà sâm đến sâm nguyên củ, sâm cô đặt đến chiếc xuất nhân sâm,...Điều người tiêu dùng quan tâm là sâm thật, sâm giả, sản phẩm sâm nào chất lượng…. Vì thế tất cả các sản phẩm từ nhân sâm đều phải tiến hành công bố tiêu chuẩn chất lượng nhân sâm tại Cục ATVSTP - Bộ Y Tế.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi qua số máy 0462.587.666 để các luật sư của chúng tôi tư vấn cho quý khách tốt nhất thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng nhân sâm.

Dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng nhân sâm

1. Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng nhân sâm:

2. Các công việc Công ty chúng tôi tiến hành thực hiện:

- Thiết lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng nhân sâm: 

- Tiến hành Công bố tiêu chuẩn sản phẩm: 

3. Thời gian công bố tiêu chuẩn chất lượng nhân sâm:

- Thời gian hoàn tất công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 15 ngày.

- Thời hạn hiệu lực của Phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm là 03 năm.

Tác giả: vntuvanluat.com