Dịch vụ tư vấn đăng ký kết hơn với người Đài Loan

Số người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài ngày càng nhiều, trong đó kết hôn với  người Đài Loan chiếm tỷ lệ cao. Do đó công ty chúng tôi cũng đã thành lập dịch vụ tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người Đài Loan.

Đăng ký kết hôn với người Đài Loan

1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến thủ tục, trình tự đăng ký kết hôn với người Đài Loan:

- Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký kết hôn với người Đài Loan.

- Tư vấn thủ tục Đăng ký kết hôn với người Đài Loan.

- Tư vấn chuẩn bị Đăng ký kết hôn với người Đài Loan, tài liệu chuẩn xin Đăng ký kết hôn với người Đài Loan.

- Tư vấn các vấn đề khác có liên quan.

2. Chuẩn hoá hồ sơ, giấy tờ của khách hàng:

-  Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ tư vấn, chuẩn hoá hồ sơ, tài liệu phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

3. Đại diện khách hàng hoàn tất các thủ tục xin Đăng ký kết hôn với người Đài Loan như:

-  Các Luật sư của chúng tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người Đài Loan cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng nộp Hồ sơ xin Đăng ký kết hôn với người Đài Loan tại Sở Tư Pháp.

- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Tư Pháp, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng

Tác giả: vntuvanluat.com