Hỏi: Tôi là người Hàn Quốc, muốn thành lập công ty tại Việt Nam. Vậy tôi có thể đứng ra đại diện về mặt pháp luật chịu trách nhiệm không? Vốn tôi bỏ ra để đầu tư tối thiểu là bao nhiêu? 

 

Thành lập công ty

Chúng tôi xin trả lời bạn về vấn đề thành lập công ty như sau: 

Nếu bạn một mình bỏ vốn để thành lập công ty tại VN, thì bạn có thể chọn hình thức thành lập công ty TNHH một thành viên. Về mặt đại diện pháp lý bạn có thể tham khảo như sau: 

Cách 1: Bạn vừa là chủ sở hữu công ty vừa là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trong trường hợp này, bạn có thể ủy quyền một người việt nam để thay mặt và đại diện cho bạn thực hiện việc quản lý, điều hành công ty, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý 

Cách 2: Bạn thuê người Việt Nam làm người đại diện theo pháp luật. Theo cách này, người được thuê đó sẽ có quyền quản lý, điều hành công ty và trịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý. 

Trình tự và thủ tục thành lập công ty bạn có thể tham khảo tại: Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Vấn đề về vốn khi thành lập công ty. 

Luật không quy định về vốn bắt buộc đối với công ty cũng như vốn tối thiểu đổi với người nước ngoài. Tuy nhiên bạn cần tính toán các chi phí kinh doanh để xác định được mức vốn phù hợp.

Nếu cơ quan cấp phép xét thấy vốn của bạn quá ít thì sẽ không đủ năng lực hoặc vốn quá nhiều thì có thể bạn không xác định được chi phí và hiệu quả đầu tư  và lúc đó họ từ chối cấp phép. 

Có thể xét theo 2 trường hợp như sau: 

Trường hợp thứ nhất: Vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng: 

Căn cứ vào điều 44, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ về hướng dẫn Luật đầu tư và căn cứ vào điều 46, Luật đầu tư 2005, thì bạn chỉ cần làm thủ tục đăng ký đầu tư. Vì đây là dự án đầu tư gắn với việc thành lập doanh nghiệp nên trong trường hợp của bạn, hồ sơ cần chuẩn bị sẽ bao gồm hai bộ hồ sơ: a. Hồ sơ đăng ký đầu tư; và b. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

a. Hồ sơ đăng ký đầu tư, gồm có: 

- Bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư; 

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư; 

- Giải trình kinh tế kỹ thuật hoặc Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện đầu tư; 

- Giấy tờ chứng minh địa điểm đầu tư; 

b. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, gồm có: 

- Điều lệ doanh nghiệp; 

- Hồ sơ pháp lý của nhà đầu tư (CMND hoặc hộ chiếu của bạn bạn); 

Trường hợp thứ hai: Vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên: 

Căn cứ vào điều 45, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ về hướng dẫn Luật đầu tư và căn cứ vào điều 47, Luật đầu tư 2005, thì đây là một dự án đầu tư thuộc diện phải thẩm tra. Bạn chuẩn bị hồ sơ như nêu tại trường hợp thứ nhất.

Đối với trường hợp này, thời gian để bạn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sẽ dài hơn so với trường hợp thứ nhất bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi bạn dự định đặt trụ sở công ty sẽ phải gửi văn bản để xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Luật sư: Vntuvanluat.com