Hỏi: Sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên tôi có cần phải làm thêm thủ tục gì nữa không?


Trả lời:

Sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên các việc bạn cần làm như sau:

1. Thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu và con dấu pháp nhân; 

2. Tiến hành kê khai, nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài tương ứng với vốn điều lệ đã đăng ký. 

3. Đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia (Quy định tại Thông tư 01/2013 có hiệu lực ngày 15/04/2013) 

4. Hàng tháng doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế GTGT (Kể cả không phát sinh). Thời hạn là ngày thứ 20 của tháng kế tiếp. Đến quý, doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, Thuế thu nhập cá nhân (nếu có phát sinh nghĩa vụ) báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu đã phát hành hóa đơn). Cuối năm doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

Lưu ý: Sau khi lập công ty, doanh nghiệp nên trang bị những văn bản, kiến thức pháp luật cần thiết, tránh rủi ro về sau.

Ngoài ra, nếu công ty bạn được thành lập từ tháng 3 rơi vào thời điểm tháng cuối cùng của Quý 1 năm 2013. Vậy nên, bạn phải thực hiện kê khai thuế và nộp các loại tờ khai thuế sau cho dù là công ty bạn chưa phát sinh hoạt động mua bán:

1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng (hạn nộp cuối cùng là ngày 20/4/2013); 

2. Tờ khai thuế thu nhập tạm tính quý 01/2013 (hạn nộp cuối cùng là 30/4/2013); 

3. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng hoặc quý thì chắc bạn chưa phải nộp (vì loại tờ khai này chỉ nộp khi có nghĩa vụ phát sinh); 

4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (nếu bạn chưa in, chưa sử dụng hóa đơn thì không phải nộp). 

Và cho đến thời điểm này là tháng 5 nếu bạn chưa kế khai và nộp cho cơ quan thuế thì có thể bị xem là vi phạm về quy định của pháp luật về thời hạn nộp các loại tờ khai thuế. Vì vậy, bạn nên kê khai và nộp ngay và có thể bị phạt hành chính, tuy nhiên nếu bạn nộp càng sớm thì mức phạt của bạn càng thấp và có thể được cơ quan thuế xem xét tình tiết giảm nhẹ để bạn chỉ phải chịu mức phạt tối thiểu.

Bạn nên liên hệ với cán bộ quản lý thuế của công ty bạn tại (Chi Cục thuế quản lý công ty), để hỏi thêm về việc nộp tờ việc không nộp tờ khai thuế cho tháng 3, bởi công ty bạn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cuối tháng 3 và nếu sang tháng 4 mới có dấu thì bạn có thể được cơ quan thuế xem xét linh hoạt cho về việc chưa nộp tờ khai thuế tháng 3 và quý 1 năm 2013. 

Đồng thời, đây là thời điểm thực hiện kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng cho tháng 5/2013 bạn cũng nên thực hiện luôn. 

Ngoài ra, nếu bạn chưa in hóa đơn giá trị gia tăng thì nên đặt in tại công ty in hóa đơn để khi phát sinh hoạt động thì có hóa đơn để cấp cho khách hàng. Vì một công ty nếu hoạt động thực sự thì chắc chắn phải có hoạt động mua và bán hàng hóa, hay dịch vụ và khi bán hàng hóa, hay dịch vụ thì phải cấp hóa đơn cho khách hàng theo quy định của Nhà nước. 

Chúc bạn thành công!

Tác giả: vntuvanluat.com